Certyfikaty z kursu pierwszej pomocy

Certyfikaty Karola Beśki i Łukasza Hajduka z kursu pierwszej pomocy.

hajdukszkolenie

hrap1d