Ogniwa fotowoltaiczne w firmie

Ogniwa fotowoltaiczne w firmie1. Audyt dotyczący planowanej instalacji ogniw fotowoltaicznych

W celu zrealizowania takiej inwestycji niezbędne jest wykonanie audytu mającego na celu określenie optymalnej wielkości instalacji paneli fotowoltaicznych uwarunkowanej takimi czynnikami jak:

– zapotrzebowaniem na energię elektryczną obiektu,

– profilem mocy tj. zapotrzebowaniem na energię w okresie doby / tygodnia,

– dostępnym miejscem na instalację modułów solarnych fotowoltaicznych (PV) oraz dokonania wyboru rodzaju instalacji: dachowa / wolnostojąca / wolnostojąca z trakerami / BVPV

– wykonania oceny wytrzymałości konstrukcji dachu / elewacji pod kątem montażu modułów fotowoltaicznych,

– uzyskanie informacji o możliwościach przyłączenia do sieci niskiego / średniego napięcia OSD,

– ustalenie i wybór wraz z inwestorem kluczowych elementów systemu / moduły, inwertery, system mocowań/

– oszacowanie kosztów planowanej inwestycji,

– doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania dla danej inwestycji ze środków krajowych i UE,

– przygotowanie projektu koncepcyjnego i analiza rentowności przedsięwzięcia.

 

2. Projekt

Po akceptacji przez inwestora przedstawionej propozycji następuje etap projektowy, mający na celu uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń wynikających z obowiązującego prawa w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. Finanse

Jednocześnie z procesem projektowym opracowujemy wniosek o dofinansowanie z programów dostępnych na terenie miejsca realizacji planowanej inwestycji. Realizacja, włączenie do sieci OSD instalacji, monitoring pracy jednostki wytwórczej, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Do realizacji inwestycji przystępujemy zgodnie z harmonogramem prac zawartym w umowie o wykonanie. Po włączeniu do sieci energetycznej OSD ustalamy zasady monitorowania pracy instalacji oraz zasady i warunki opieki serwisowej.